Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đường Hai Bà Trưng nối dài tại Khu đất 49 - 51 Hàm Nghi

Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 513/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉn...

Phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ (1/2000) Khu C- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiện Huế ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục b...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: