Đối với giao dịch bất động sản thành công: 

Trong hoạt động mua bán bất động sản, giao dịch thành công là giao dịch được xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được xác nhận của chủ đầu tư (trường hợp bất động sản là nhà ở hình thành trong tương lai). Việc giao dịch thành công sẽ không đổi trả. Vì vậy, đây là loại giao dịch đặc biệt, quý khách hàng cần nghiên cứu kỹ lưỡng. 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: