Bất động sản (nhà ở/công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất) là loại hàng hóa đặc biệt, đặc trưng là tính bất động (không di chuyển/vận chuyển được). Chính vì vậy, mọi giao dịch quý khách hàng cần phải xem xét, nghiên cứu cụ thể và trực tiếp đến thực địa vị trí dự án để nghiên cứu.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: