QUY HOẠCH TỈNH BẮC NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

1. Phạm vi, ranh giới: - Phạm Vi: diện tích tự nhiên 822,71km2, gồm 08 đơn vị hành chính (02 thành phố; 02 thị xã; 04 huyện) -...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2023

Năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, không đạt mục tiêu đề ra là 6,5% nhưng là kết quả tích cực thuộc nhóm các nước c...

QUY HOẠCH VÙNG PHÍA TÂY THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2030

- Phạm vi chung: gồm các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thị xã Sơn Tây. - Tính chất, chức năng: ...

QUY HOẠCH VÙNG TRUNG TÂM THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Vùng trung tâm của Hà Nội luôn là vùng trọng điểm phát triển của Thủ đô. Việc xác định vị trí, vai trò để tập trung nguồn lực h...

PHÁT TRIỂN CÁC HÀNH LANG VÀ VÀNH ĐAI KINH TẾ THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN 2050

Các hành lang kinh tế luôn đóng vai trò là xương sống trong việc định hình khung phát triển cho mỗi vùng. Đối với thủ đô Hà Nội...

THÔNG TIN TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ORIENTAL SQUARE KHU ĐÔ THỊ STARLAKE TÂY HỒ TÂY

Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây là một trong những khu đô thị hiện đại, đẳng cấp bận nhất Hà Nội, nơi đặt trung tâm hành chính Q...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: