Định hướng phát triển các Thị trấn sinh Thái Hà Nội 2021 - 2030

- Thị trấn sinh thái Quốc Oai là đô thị dịch vụ y tế, du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử, trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghi...

Định hướng phát triển không gian đô thị Thủ đô 2021 - 2030

Hình thành và phát triển nhanh các đô thị có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia ...

Định hướng phát triển đô thị trung tâm đến năm 2030

Đô thị trung tâm là nơi bố trí các trung tâm chức năng chính của Thủ đô Hà Nội gồm hành chính chính trị, đối ngoại hợp tác quốc...

Phương án phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030

Đến năm 2030, ưu tiên phát triển mở rộng đô thị đến vành đai 4 và hoàn thiện nâng cấp các huyện vành đai thành quận. Hệ thống đ...

QUY HOẠCH ĐƯỜNG QUỐC LỘ ĐI QUA ĐỊA PHẬN HÀ NỘI 2030

Đường Quốc lộ là đường giao thông đối ngoại của Thủ đô, đóng vai trò hình thành khung mạng lưới giao thông, động lực phát triển...

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 2030

Giao thông công cộng Hà Nội được định hướng sẽ xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị và các tuyến buýt là chủ lực. Hà Nội quy hoạ...

QUY HOẠCH VÙNG PHÍA BẮC HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030

- Phạm vi: gồm các huyện Sóc Sơn, một phần của huyện Mê Linh về phía Tây và Đông Anh về phía Đông. - Chức năng: + Là đô t...

QUY HOẠCH VÙNG PHÍA NAM THỦ ĐÔ ĐẾN NĂM 2030

- Phạm vi: Các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức - Chức năng: + Là trung tâm công nghiệp, đầu mối lo...

QUY HOẠCH VÙNG PHÍA TÂY THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2030

- Phạm vi chung: gồm các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thị xã Sơn Tây. - Tính chất, chức năng: ...

QUY HOẠCH VÙNG PHÍA BẮC SÔNG HỒNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030

- Gồm các huyện: Long Biên, Gia Lâm và phần tập trung đô thị của các huyện Đông Anh, Mê Linh. - Tính chất, chức năng: + L...

TỔ CHỨC PHÂN VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN 2050.

Tổ chức phân vùng kinh tế - xã hội của Hà Nội để có cái nhìn tổng thể về cấu trúc phát triển, sắp xếp một cách tổng thể, toàn d...

CÁC TRỤC PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Các trục phát triển của Hà Nội sẽ là các hướng chủ đạo của Hà Nội trong đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 20...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: