QUY HOẠCH TỈNH BẮC NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

1. Phạm vi, ranh giới: - Phạm Vi: diện tích tự nhiên 822,71km2, gồm 08 đơn vị hành chính (02 thành phố; 02 thị xã; 04 huyện) -...

QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI 2021 - 2030

- Vị trí, quy mô: khu công nghệ cao Hòa Lạc nằm phía Tây, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, thuộc địa bàn huyện Thạch Thất và ...

QUY HOẠCH ĐƯỜNG QUỐC LỘ ĐI QUA ĐỊA PHẬN HÀ NỘI 2030

Đường Quốc lộ là đường giao thông đối ngoại của Thủ đô, đóng vai trò hình thành khung mạng lưới giao thông, động lực phát triển...

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA ĐI QUA THỦ ĐÔ 2023

Mạng lưới đường sắt Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông của Hà Nội. Quy hoạch loại hình này trong giai ...

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Đường cao tốc Hà Nội đóng vai trò là trục giao thông đối ngoại của Thủ đô, là sự khởi đầu mạng lưới giao thông Hà Nội. Tổng có ...

QUY HOẠCH VÙNG TRUNG TÂM THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Vùng trung tâm của Hà Nội luôn là vùng trọng điểm phát triển của Thủ đô. Việc xác định vị trí, vai trò để tập trung nguồn lực h...

CÁC TRỤC PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Các trục phát triển của Hà Nội sẽ là các hướng chủ đạo của Hà Nội trong đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 20...

CẤU TRÚC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 TẦM NHÌN 2050

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mô tả ra không gian phát triển với nội dung:  0...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: