TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất ổn, tác động tiêu cực đến tăng trưởng bền vững. Cạnh tranh...

Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư sử dụng đất theo luật đất đai 2024

Tại Điều 39 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định các nội dung này: Dự án Avenue Garden  1. Cộng đồng dân cư sử...

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo Luật Đất đai 2024

Tại Điều 38 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định các nội dung này: 1. Cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đấ...

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất theo luật đất đai 2024

Tại Điều 37 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định các nội dung này: 1. Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nướ...

Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Tại Điều 31 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định các nội dung này: Dự án Avenue Garden  1. Sử dụng đất đúng mụ...

Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất theo luật đất đai 2024

Tại Điều 30 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định các nội dung này: Dự án Avenue Garden  1. Tổ chức kinh tế, đơ...

Quyền đối với thửa đất liền kề theo luật đất đai 2024

Tại Điều 29 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định các nội dung này: Dự án Avenue Garden  1. Quyền đối với thửa ...

Nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2024

Tại Điều 28 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định các nội dung này: 1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định n...

Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Tại Điều 27 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định các nội dung này: 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền c...

Quyền chung của người sử dụng đất theo Luật đất đai 2024

Tại Điều 26 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định quyền chung của người sử dụng đất: 1. Được cấp giấy chứng nhận qu...

Quyền của người sử dụng đất theo Luật đất đai 2024

Tại Điều 23, 24 Luật số 31/2024/QH15 Luật đất đai có quy định quyền của công dân về đất đai Điều 23. Quyền của công dân đối...

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai và công chức làm công tác địa chính cấp xã.

Theo Điều 22 Luật đất đai 2024 có quy định: Dự án Avenue Garden  1. Hệ thống cơ quan có chức nang quản lý đất đai được ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: