Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 10/10/2022

Quy hoạch tổng thể quốc gia là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong Luật số 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch. Đây là nội dung mới, rộng lớn, phức tạp, nhạy cảm, rất quan trọng để đánh giá được tổng thể các nguồn lực quốc gia, các lợi thế cạnh quốc gia cũng như các khó khăn gặp phải trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa diễn ra (từ ngày 3/10-9/10/2022) có định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Quy hoạch tổng thể quốc gia cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030, nhằm bố trí không gian phát triển quốc gia một cách hợp lý dựa trên tiềm năng thế mạnh của đất nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Nội dung của quy hoạch sẽ định hướng phân vùng và liên kết vùng trên lãnh thổ quốc gia một cách khoa học, đồng bộ; định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, hoàn thiện kết kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Đây sẽ là cơ sở để lập quy hoạch khôn gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Để thực hiện Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII đã khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài nhưng cũng là vấn đề rất rộng lớn, rất mới, rất khó, rất nhạy cảm, chưa có tiền lệ.

Việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Quốc gia cho từng thời kỳ phải dựa trên các nguyên tắc: Không gian phải triển Quốc gia phải được tổ chức một cách hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và khai thác lợi thế so sánh của từng vùng, nhằm huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và nhiều tiềm năng lợi thế cho phát triển, nhất là về nguồn nhân lực chất lượng cao, để hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả cao. Sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoang sản; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Tổ chức không gian phát triển quốc gia, các vùng lãnh thổ, các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị phải gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; gắn kết giữa hệ thống đô thị và nông thôn; khu vực đất liền với không gian biển; khai thác và sử dụng vùng trời; tham gia có hiệu quả vào các hành lang kinh tế quan trọng trong khu vực và quốc tế; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và củng cố, tăng cường thêm tiềm lực quốc phóng, an ninh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trong quy hoạch lần này tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng bảo vệ môi trường, thủy lợi, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, ưu tiên phát triển mạnh một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn, gắn với không gian phát triển mới. Phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các đầu tàu lôi cuốn sự phát triển quốc gia. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc – Nam và trục Đông – Tây; kết nối các cảng biển, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng.

(trích Báo cáo tổng kết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII)

 

Thông tin tham khảo: Dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden 

Tags : BIỆT THỰ AVENUE GARDEN, BIỆT THỰ AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: