QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNG THỜI KỲ 2021 – 2030

Tỉnh Hải Dương có vị trí quan trọng trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ, là tỉnh thuộc vùng thủ đô, việc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021...

CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%. 2. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 đô la ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2023

Năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, không đạt mục tiêu đề ra là 6,5% nhưng là kết quả tích cực thuộc nhóm các nước c...

NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT NHÀ Ở NĂM 2023

Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2025. Thông qua đó nhiều nội du...

Mục tiêu phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; mô hình tổ chức không gian phát...

QUẬN BẮC TỪ LIÊM TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ GẮN BIỂN TÊN ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Ngày 10/3/2022 Thực Nghị quyết kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân khóa XVI về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài các tuyến phố, quận ...

ĐIỀU CHỈNH LÔ ĐẤT KTKT-02 KHU ĐÔ THỊ THANH LÂM – ĐẠI THẠNH 2

Quyết định 5189/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Thanh...

CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Nội dung quan trọng trong kinh doanh bất động sản là thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Nội dung...

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN THEO NGHỊ ĐỊNH 02/2022/NĐ-CP

Một trong những nội dung của kinh doanh bất động sản là hợp đồng bất động sản. Trên thực tế có rất nhiều loại mẫu hợp đồng khác...

Điều kiện kinh doanh bất động sản theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP

Có phải tổ chức, cá nhân nào cũng được kinh doanh bất động sản? Quy định này được đề cập chi tiết trong Điều 4, 5 của Nghị định...

Một số nội dung quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030.

Quốc hội vừa ban ngành Nghị quyết 39/2021/QH15 ngày13/11/2021 về Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đ...

ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 5450/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: