Chuyển đến nơi ở mới có bắt buộc phải chuyển hộ khẩu ngay không?

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 21/02/2021

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013:

"Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn 12 tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú".

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Cư trú 2006:

"Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới".

Tóm lại, sau khi bán/chuyển nhà/chuyển nơi ở, công dân không bắt buộc phải chuyển hộ khẩu ngay lập tức mà trong thời hạn mười hai tháng nếu đủ điều kiện đăng ký thường trú thì làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Khi đến cơ quan Công an, bạn cần xuất trình hồ sơ để thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu;

- Sổ hộ khẩu;

- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới theo hướng dẫn tại Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP.

Quá thời hạn 1 năm mà không đăng ký mới, người dân có thể bị phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng do không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú theo Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: