Nhà ở xã hội có được thế chấp vay vốn để kinh doanh không?

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 05/09/2020

Theo quy định tại khoản 4, điều 19 nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định về quyền thế chấp nhà ở xã hội của người của người mua, người thuê nhà như sau:

- Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua.

- Người mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy theo quy định trên thì không thể thế chấp căn nhà ở xã hội của bạn để vay vốn kinh doanh được. Chỉ được thế chấp nhà ở xã hội trong trường hợp sau:

- Người mua, thuê nhà ở xã hội thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó;

- Nhà ở xã hội phải thỏa mãn các điều kiện:

+ Nhà ở xã hội đã được người mua, thuê nhà trả hết tiền theo hợp đồng đã ký kết;

+ Thời gian tính từ thời điểm người mua, thuê mua trả hết tiền mua, thuê mua nhà theo hợp đồng đã ký kết với bên bán, bên cho thuê mua đến thời điểm thế chấp đã được trên 5 năm;

+ Người mua, thuê mua nhà đã được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về nhà ở.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: