Sau điều chỉnh, siêu dự án Bến En (Thanh Hóa) của Sun Group giữ nguyên diện tích gần 1.500ha

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 30/01/2021

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En, huyện Như Thanh.

Theo nội dung điều chỉnh, Uỷ ban nhân dân Thanh Hóa đổi tên đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trai lấy ngọc kết hợp bảo tồn Vườn quốc gia Bến En, huyện Như Thanh” thành “Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En, huyện Như Thanh”.

Ranh giới lập điều chỉnh xem xét bỏ một phần diện tích đất có độ dốc lớn tại khu A+B với diện tích khoảng 49,29héc-ta và một phần mặt nước tại khu C với diện tích khoảng 66,34héc-ta. Mở rộng ranh giới quy hoạch khu C về phía nam đến khu vực trung tâm xã Xuân Thái, diện tích mở rộng khoảng 115,63héc-ta .

Tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch không thay đổi khoảng 1.492,68héc-ta. Sau khi điều chỉnh, các khu có diện tích như sau: khu A+B có diện tích 943,39héc-ta ; khu C có diện tích 549,29héc-ta.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt tháng 2 năm 2010, tổng diện tích lập quy hoạch dự án là 1.492,68héc-ta, bao gồm 3 khu với diện tích như sau: khu A+B (vùng hồ thấp) có diện tích 992,68héc-ta; khu C có diện tích 500héc-ta.

Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch thuộc địa giới hành chính thị trấn Bến Sung và các xã Hải Long, Xuân Thái huyện Như Thanh.

Cụ thể, phía bắc giáp các xã Xuân Khang, xã Tân Bình, Xã Hóa Quỳ; phía nam giáp xã Xuân Phúc; phía đông giáp thị trấn Bến Sung và xã Hải Long; phía tây giáp các xã Bình Lương, xã Xuân Bình, xã Xuân Thái.

Đây sẽ là quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp Bến En tại huyện Như Thanh, là nơi bảo tồn và phát huy các giá trị về thiên nhiên, động thực vật, cảnh quan mặt nước của vườn quốc gia Bến En...

Tháng 4/2016, Sun Group đã đề xuất đầu tư dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En với tổng mức đầu tư  9.990 tỷ đồng.

Dự án đươc chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 là 4.995 tỷ đồng; giai đoạn 2 là 4.995 tỷ đồng. Sun Group mong muốn xây dựng quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En thành điểm nhấn về du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí mang tầm vóc quốc tế.

Đến tháng 11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Sun Group - Chi nhánh Hà Nội và các đơn vị liên quan về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En tại huyện Như Thanh.

Cuối năm 2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương để Sun Group thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu) khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trai lấy ngọc kết hợp bảo tồn vườn quốc gia Bến En, huyện Như Thanh.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: