06 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 08/05/2024

Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024, có 06 điểm mới lớn cần lưu ý.

Điểm 1: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp luật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtm tăng cường công khai, minh bạch. Các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ thúc đẩy lẫn nhau để phát triển. Người dân được lấy ý kiến công tác lập quy hoạch sử dụng đất.

Bổ sung, hoàn thiện các quy định về thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong các khu vực quy hoạch, theo đó quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Phân cấp cho các địa phương trong xác định các chỉ tiêu quy hoạch để các địa phương chủ động phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm 2: Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ Tái định cư.

Quy định 31 trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Quy định cụ thể trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng với nhiều điểm mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững.

Điểm 3: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Luật quy định cụ thể các trường hợp giao đất qua hoặc không qua đấu giá, đấu thầu, quy định cụ thể các trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.

Quy định cụ thể điều kiện, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Điểm 4: Phân cấp, phân quyền

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thông snhaats quản lý theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa phương và kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ của trung ương, giảm dầu mối, giảm trung gian, gắn với cải cách hành chính, giảm phiền hà, tiêu cực

Phân cấp trong chuyển mục đích sử dụng đất, trong quyết định giá đất cụ thể, thu hồi đất,…giảm đầu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất tại khu kinh tế, khu công nghệ cao, cảng hàng không sân bay,…Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch thủ tục hành chính để người dân thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục,…

Điểm 5: Đất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Luật đã quy định các chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng; giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất.

Quy đinh trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; nguồn lực để thực hiện chính sách

Đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Quy định hạn chế một số quyền của người sử dụng đất đối với các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm 6: Điều tra cơ bản đất đai:

Luật quy định việc điều tra cơ bản đất đai, đánh giá tiềm năng đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung thống nhất.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

SJK Land 085.989.3555 hoặc 0987.429.748

SJK Law 096.242.0486

--------------------------------

Bán, cho thuê biệt thự, shophouse Avenue Garden 

Bán, cho thuê biệt thự, shophouse Starlake Tây Hồ Tây 

 

Tags : BIỆT THỰ AVENUE GARDEN, BIỆT THỰ AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, cho thuê biệt thự avenu garden, cho thuê shophouse avenue garden, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG
popup

Số lượng:

Tổng tiền: