Bộ Xây dựng: Cần có giải pháp giảm thiểu tác động của giá vật liệu xây dựng tác động lên hoạt động đầu tư xây dựng

Đăng bởi SJK Land - 01 vào lúc 17/05/2021

Bộ Xây dựng(BXD) vừa có Công văn 1545/BXD-KTXD về việc thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng(XD).Giá thép xây dựng tăng đột biến

BXD đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở XD thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá XD cho phù hợp mặt bằng giá thị trường.

Tại văn bản, BXD cho biết, thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu có xu hướng tăng cao, nhất là giá thép tăng đột biến, không theo quy luật tăng giá thông thường đã tác động tiêu cực đến các hoạt động đầu tư XD. 

Tại Nghị định số 10/2021/NĐ -CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư XD quy định "UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở XD công bố giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết". 

Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc công bố giá vật liệu XD còn chậm, biến động giá thép và giá một số vật liệu xây dựng chưa được cập nhật kịp thời hoặc đã được cập nhật trong công bố giá vật liệu XD của địa phương nhưng chưa bám sát diễn biến thị trường.

Trước tình hình nêu trên, để có giải pháp khắc phục, giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến động giá vật liệu XD và ảnh hưởng của dịch Covid -19 đến các hoạt động đầu tư xây dựng, BXD đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở XD thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu XD, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, lưu ý tránh bị tác động của các hiện tượng đầu cơ, thổi giá.

Đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động giá lớn, trường hợp cần thiết, công bố giá vật liệu XD hàng tháng hoặc sớm hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư XD, hợp đồng xây dựng trên địa bàn.

Dự báo, XD các kịch bản ảnh hưởng của việc tăng giá thép đến mức tăng tổng mức đầu tư và khả năng đáp ứng về nguồn vốn để đảm bảo việc triển khai, thực hiện dự án.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư XD, thực hiện hợp đồng xây dựng, đặc biệt là các hợp đồng XD ký kết theo hình thức đơn giá cố định và trọn gói.

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

Tags : Phân tích - nhận định, tin thị trường
popup

Số lượng:

Tổng tiền: