Hà Nội làm rõ tiến độ xử lý hàng trăm dự án bỏ hoang trong tháng 8/2021

Đăng bởi SJK Land - 01 vào lúc 21/08/2021

Lãnh đạo thành phố (TP) yêu cầu các sở ngành đôn đốc, kiểm tra, xử lý các dự án (DA) sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP với các nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả; báo cáo UBND TP trong tháng 8/2021 để xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ban hành văn bản về thực hiện các nội dung kiến nghị của HĐND TP về tình hình quản lý các DA sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội, căn cứ các nội dung kiến nghị của HĐND thành phố, XD kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2021- 2023 việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý các DA sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả; báo cáo UBND thành phố trong tháng 8/2021 để xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm cơ quan đầu mối phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và xử lý các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại các DA vốn ngoài ngân sách, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND thành phố và kịp thời đề xuất, báo cáo UBND TP những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND, UBND thành phố tại các văn bản liên quan để chủ động, tiếp tục thực hiện các giải pháp, biện pháp kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm; tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc tại các DA theo quy định của pháp luật để sớm đưa đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy hoạch, đúng quy định; đồng thời, kiên quyết thực hiện chấm dứt DA đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả giám sát của HĐND TP từ năm 2018, Hà Nội có 379 DA chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai. Mặc dù thời gian qua các cơ quan chức năng của thành phố đã tích cực xử lý vi phạm, nhưng qua tái giám sát của HĐND TP vừa qua và số liệu của cơ quan chức năng cho thấy vẫn còn nhiều DA "treo".

Theo kết quả tái giám sát các DA vẫn chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai còn tồn tại vi phạm từ thời điểm trước giám sát năm 2018 và phát sinh thêm từ năm 2018 đến nay, có 66 DA chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt; 324 DA đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai tính đến tháng 4/2021.

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

Tags : Chính sách - quản lý, Phân tích - nhận định, thông tin quy hoạch
popup

Số lượng:

Tổng tiền: