Hà Nội rà soát Quy hoạch sông Hồng theo ý kiến của Bộ NN&PTNT

Đăng bởi SJK Land - 01 vào lúc 02/08/2021

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), qua đó giao các sở ngành rà soát phương án phòng, chống lũ các tuyến sông có đê, phương án củng cố hệ thống đê điều để điều chỉnh bổ sung Quy hoạch (QH) phân khu đô thị (ĐT) sông Hồng.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc Bộ NN&PTNT có ý kiến về QH phân khu ĐT sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của Bộ NN&PTNT về QH phân khu ĐT sông Hồng tại Văn bản số 4409/BNN-PCTT ngày 14/7/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện QH xây dựng, Sở NN&PTNT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ NN&PTNT tại văn bản nêu trên, hoàn chỉnh hồ sơ đồ án QH phân khu ĐT sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở); tham mưu, báo cáo UBND thành phố, dự thảo văn bản của UBND thành phố Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng.

Đối với các nội dung rà soát phương án phòng, chống lũ các tuyến sông có đê, phương án củng cố hệ thống đê điều, thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện QH xây dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương triển khai công tác lập QH thành phố theo Luật Quy hoạch, trong đó có tích hợp phương án phòng, chống lũ và đê điều; báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Theo Hiểu Minh

Tiền phong

Tags : Chính sách - quản lý, thông tin quy hoạch
popup

Số lượng:

Tổng tiền: