HoREA đề nghị cho chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở rồi tách thửa

Đăng bởi Phạm Ngọc Hoàng vào lúc 09/11/2020

Mới đây, Hiệp hội BĐS Thành phố HCM (HoREA) đã có văn bản gửi đến UBND Thành phố HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường(TN&MT) Thành phố HCM về góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 60/2017/QĐ-UBND (Quyết định 60) của UBND Thành phố quy định về diện tích(DT) đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TPhành phốcó hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Theo HoREA cần phải bổ sung quy định cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất nông nghiệp(NN) thành đất ở, sau đó thực hiện thủ tục cho phép tách thửa. Đại diện HoREA cho biết, thống nhất với đề xuất của Sở TN&MT Thành phố chỉ giải quyết tách thửa đối với đất ở ĐT, đất ở nông thôn phù hợp với QH, kế hoạch sử dụng đất, QH chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể của Thành phố.

Tuy nhiên, HoREA đề nghị quy định cần xét tới thực tiễn của Thành phố HCM. Cụ thể, tại các quận và các thị trấn, các điểm dân cư nông thôn thuộc các huyện, có nhiều thửa đất vừa có phần diện tích đất ở, vừa có phần diện tích đất nông nghiệp xen cài, thuộc các khu dân cư hiện hữu, ổn định.

Bên cạnh đó, quy định cũng cần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất, nhất là đối với các thửa đất ở có xen cài đất NN.

Vì vậy, Hiệp hội đề nghị dự thảo quyết định thay thế (hoặc sửa đổi, bổ sung) Quyết định 60 của UBND Thành phố cần bổ sung quy định cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất nông nghiệp thành đất ở, sau đó thực hiện thủ tục cho phép tách thửa.

Đối với trường hợp thửa đất không thuộc khu vực NN phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc KH sử dụng đất được duyệt, UBND quận, huyện căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất sang đất ở, sau đó thực hiện tách thửa đất theo quy định. Thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa phải đảm bảo các điều kiện quy định về tách thửa (tương tự như quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định 33 của UBND Thành phố trước đây).

Đối với trường hợp sau khi tách thửa đất ở thành các thửa đất ở nhỏ hơn, mà người sử dụng đất của từng thửa đất này tự nguyện thỏa thuận dành một phần diện tích của mỗi thửa đất để làm "thông hành địa dịch" gồm lối đi chung, xây dựng công trình cấp nước, cấp điện, thoát nước… (thực hiện theo quy định tại Điều 171 luật Đất đai về quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề), thì DT đất ở của mỗi thửa đất vẫn được ghi nhận đầy đủ, kể cả phần diện tích đất làm "thông hành địa dịch" trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

HoREA cũng thống nhất với đề xuất của Sở TN&MT không quy định tách thửa đối với đất NN và các loại đất khác, bỏ các quy định về thửa đất thuộc QH đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở), bỏ quy định về tách thửa có hình thành đường giao thông trong Quyết định thay thế (hoặc sửa đổi, bổ sung) Quyết định 60 của UBND Thành phố.

Ngoài ra, HoREA đề xuất bỏ thêm quy định về những trường hợp không được tách thửa tại Điều 4 Quyết định 60 của UBND Thành phố, vì pháp luật về đất đai không giao thẩm quyền này cho UBND cấp tỉnh.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất, người sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, có nhu cầu xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp; người sử dụng thửa đất ở có nhu cầu tách thửa, mà việc tách thửa có hình thành đường giao thông thì HoREA đề nghị, đối với các trường hợp này, người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh BĐS.

Hạ Vy

Theo Trí thức trẻ

Tags : Chính sách - quản lý
popup

Số lượng:

Tổng tiền: