Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 21/06/2023

Thủ đô Hà Nội đã thực hiện được giai đoạn đầu trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn này đã có nhiều việc đã làm được nhưng còn rất nhiều việc cần điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của giai đoạn mới. Thủ tướng chính phủ đã có văn bản phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. 

Văn bản: 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023

Mục tiêu điều chỉnh: Phát triển Thủ đô Hà Nội là thành phố “văn hiến – văn minh – hiện đại” trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; thành phố kết nối toàn cầu, phấn đầu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị; có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa.

Thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, thành phố trực thuộc thành phố; quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại khu vực trung tâm; rà soát và triển khai đồng bộ các chương trình cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị. Ưu tiên phát triển các đô thị nhỏ và vùng ven đô để hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua các mối liên kết đô thị - nông thôn. Đầu tư phát triển các đô thị có giá trị về văn hóa, lịch sử, di sản, du lịch, đô thị gắn với những địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch kết hợp hài hòa với phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường cảnh quan, tạo sự bền vững.

Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của Hà Nội. nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai); xây dựng đo thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục đường Nhật Tân – Nội Bài; quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng. Quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn hài hòa, gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực đô thị; khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn, hành lang xanh kết hợp với phát triển du lịch xanh

Tính chất đô thị:

Là thủ đô nước CHXHCN Việt Nam, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đô thị đặc biệt trực thuộc trung ương; thủ đô với bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến thăng long – Hà Nội, định hướng là thành phố “Văn Hiến – Văn Minh – Hiện Đại”, là nơi tập trung bảo tồn và phát huy giá trị tinh hoa văn hóa vật thể và phi vật thể; là thủ đô có quy mô tầm cỡ thế giới với hội nhập các giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thồng đặc trưng.

Trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; là một trong những trung tâm kinh tế - giao dịch – du lịch và thương mại của khu vực đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương.

Trung tâm liên kết vùng, có vai trò tiên phong dẫn dắt đổi mới, sáng tạo và tạo hiệu ứng lan tảo của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước

Có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh khu vực cùng thủ đô và cả nước.

Quy mô dân số:

Dự kiến đến năm 2030: khoảng 11.410 – 11.950 triệu người (dân số thường trú 10,5 – 11 triệu người).

Dự kiến đến năm 2045: khoảng 13,74 – 14,6 triệu người (trong đó dân số thường trú khoảng 12,5 – 13,2 triệu người)

Quy mô đất đai:

Năm 2030: đất xây dựng đô thị đạt 110.000 – 120.000 ha

Năm 2045: đất xây dựng đô thị khoảng 130.000 – 135.000 ha.

Trong việc điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cần bám sát cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của trung ương, Quốc hội, Chính phủ, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đối với thủ đô Hà Nội,….

Rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch chung thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011 và các quy hoạch chuyên ngành đã được duyệt để xác định các nội dung còn phù hợp, kết thừa phát triển,…

Dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, dự báo phát triển dân số, lao động, phát triển kinh tế - xã hội và phân bố dân cư cho các khu vực, làm cơ sở cho việc điều chỉnh giai đoạn mới

Kế thừa mô hình cấu trúc phát triển, các định hướng chiến lược của quy hoạch hoạch thủ đô năm 2011, quy hoạch chung các đô thị vệ tinh, vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành, ….để phù hợp với điều kiện hiện trạng, bối cảnh phát triển mới và đảm bảo khả thi trong phát triển đô thị.

Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch phát triển các khu vực cụ thể như: trục không gian sông Hồng, không gian phát triển đô thị hai bên đường vành đai 4, mô hình phát triển thành phố trong Thủ đô, mình hình phát triển TOD tại các khu vực đầu mối giao thông công cộng, phương án bố trí sân bay quốc tế thứ 2 của vùng Thủ đô tại Hà Nội.

Đề xuất các giải phát cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị, công trình cao tầng, bố trí các không gian công cộng cho dân cư đô thị và khách du lịch, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội theo hướng chất lượng cao; nghiên cứu các hình thái quy hoạch – kiến trúc đặc trung cho đô thị Hà Nội….

Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng định hướng quy hoạch ngành quốc gia. Nghiên cứu khớp nối đồng bộ hạ tầng với các tỉnh trong vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu rà soát điều chỉnh bổ sung các tuyến đường trục chính, cầu qua sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Đáy và các sông chính khác,….

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cụ thể, phân kỳ hợp lý, gắn với nguồn lực thực hiện; thể hiện được phạm vi về không gian – đất đai; lựa chọn những vấn đề bất cập ưu tiên giải quyết, nhằm từng bước cải thiện

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trong 15 tháng, trước khi chính thức thông qua văn bản phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của Thủ đô Hà Nội, đây sẽ là căn cứ quan trọng định hướng cho sự phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới 2023 – 2045, tầm nhìn đến năm 2065, giai đoạn trước mắt đến năm 2030.

Thông tin tham khảo: dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden 

 

 

Tags : BIỆT THỰ AVENUE GARDEN, BIỆT THỰ AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG
popup

Số lượng:

Tổng tiền: