Phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ (1/2000) Khu C- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 17/09/2020

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiện Huế ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đất có ký hiệu DT1

Những nội dung như sau:

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

-  Phía Bắc giáp khu đất dự trữ phát triển;

-  Phía Nam giáp dự án Đài thông tin Duyên Hải Huế và Khu tái định cư Phú Mỹ;

-  Phía Đông giáp tuyến đường gom 19,5m và dải cây xanh cách ly;

-  Phía Tây giáp khu công viên cây xanh kết họp mương hở ký hiệu CX12.

2. Quy mô điều chỉnh quy hoạch: Khoảng 7,12ha.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của một phần khu đất có ký hiệu DT1 thuộc Khu C - Đô thi mới An Vân Dương từ đất dự trữ phát triển thành các chức năng sử dụng đất, cụ thể gồm:

- Đất thương mại dịch vụ, có ký hiệu DV22 với diện tích khoảng 39.841m2 và khu đất có ký hiệu DV23 với diện tích khoảng 10.916m2.

- Đất cây xanh cách ly và kênh hở, có ký hiệu CX16 với diện tích khoảng 9.757m2; Phần quỹ đất còn là đất giao thông (các tuyến đường nội bộ của dự án) với điện tích khoảng 10.651 m2.

- Nối dài tuyến đường phía Tây dự án với Khu tái định cư Phú Mỹ có mặt cắt 1-1, lộ giới là 16,5m = 6,0m (vỉa hè tuyến sát kênh hở) + 7,5m (lòng đường) + 3,0m (vỉa hè) bám dọc hệ thống kênh hở phía Đông khu đất cồng viên cây xanh có ký hiệu CX12 liền kề.

- Bổ sung tuyến đường dọc hai bên hệ thống kênh hở chạy giữa hai khu đất ký hiệu DV22 và DV23 có mặt cắt 2-2, lộ giới là 13,5m = 3,0m (vỉa hè) + 7,5m (lòng đường) + 3,0m (vỉa hè).

4. Các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch đối với khu đất thương mại, dịch vụ:

- Mật độ xây dựng: < 40%;

- Tầng cao công trình: 02-05 tầng;

-  Chỉ giới xây dựng: Lùi tối thiểu > 10m so vcd chỉ giói đường đỏ đối với tất cả các tuyến đường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 197/QD-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: