KHÁI NIỆM BẤT ĐỘNG SẢN, CÁC TIÊU CHÍ NHẬN BIẾT BẤT ĐỘNG SẢN

Đăng bởi SJK Land - 01 vào lúc 28/02/2021

1. Khái niệm về bất động sản.

Bất động sản là một loại tài sản của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Trên  thực tế được sử dụng để đề cập đến những thứ không thể di chuyển được như đất đai và những tài sản gắn liền vĩnh viễn với đất đai và các quyền sở hữu đi cùng với bất động sản.

Tính chất không thể di dời, gắn liền với tài sản khác không thể di tách rời với đất đai chỉ mang tính tương đối, trừu tượng, khó phân định.

Theo pháp luật Việt Nam: Điều 107, bộ Luật Dân sự 2015 quy định: Bất động sản gồm đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của Pháp luật.

2. Các tiêu chí nhận diện cơ bản:

Tiêu chí 1: Bất động sản phải là một yếu tố vật chất có ích cho người người. Hữu hình, nhìn thấy được, chạm vào được.

Tiêu chí 2: Tài sản phải được chiếm giữ bởi cá nhân hoặc cộng đồng có nghĩa là phải có đối tượng chiếm hữu, phải thuộc chủ quyền của một chủ thể.

Tiêu chí 3: Bất động sản phải là tài sản có thể đo lường giá trị nhất định.

Tiêu chí 4: không thể di dời được

Tiêu chí 5: bất động sản phải tồn tại lâu dài.

Việc hiểu về khái niệm bất động sản và các tiêu chí nhận diện này là những vấn đề cơ bản của người nhập môn. Có hiểu được bước này thì mới đánh giá được sự phát triển về tính chất vật lý, kinh tế của bất động sản, định được giá trị của nó và cũng là nền tảng để nghiên cứu hiệu quả pháp luật, xây dựng,…liên quan đến bất động sản.

 

 

Tags : Phân tích - nhận định
popup

Số lượng:

Tổng tiền: