PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ GIAI ĐOẠN 2021-2030

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 12/01/2022

 

Thủ tướng Chính phủ Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trong đó Khu đô thị vùng đồng bằng sông Hồng và vùng KTTĐ Bắc bộ (11 tỉnh) được phân loại như sau: 

Thông tin tham khảo: dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden

TT

Tên đô thị hiện hữu

Hiện trạng phân loại (2020)

Dự kiến phân loại (2021 -2025)

Dự kiến phân loại 2026 - 2030

Tỉnh Bắc Ninh

1

TX. Từ Sơn (dự kiến thành lặp TP)

III

II

 

2

Đô thị Yên Phong (H.Yên Phong dự kiến thành lập thị xã)

 

 

III

TT. Chờ, H.Yên Phong

V

IV(MR)

 

3

Đô thị Tiên Du (H.Tiên Du dự kiến thành lập thị xã)

 

 

III

TT. Lim, H.Tiên Du

V

IV(MR)

4

Đô thị Thuận Thành (H .Thuận Thành dự kiến thành lập thị xã)

 

 

III

TT. Hồ, H.Thuận Thành

V

IV(MR)

 

5

Đô thị Phố Mới mở rộng (H. Quế Võ dự kiến thành lập thị xã)

IV

 

III

6

Đô thị mới: Cao Đức, H.Gia Bình; Trung Kênh, Lâm Thao, H.Lương Tài

 

 

V

Tỉnh Vĩnh Phúc

1

TP. Vĩnh Yên

II

I

I

2

TP. Phúc Yên

III

II

3

Đô thị mới Bình Xuyên (H.Bình Xuyên dự kiến thành lập thị xã)

 

IV

4

Đô thị Vĩnh Tường (H.Vĩnh Tường dự kiến thành lập thị xã)

 

IV .

 

 

5

Đô thị Lập Thạch (H.Lập Thạch dự kiến thảnh lập thị xã)

 

 

IV

6

Đô thị Tam Đảo (H.Tam Đảo dự kiến thành lập thị xã)

 

IV

 

7

Đô thị Tam Hồng (khu vực H.Yên Lạc)

V

 

IV(MR)

8

Cảc TT: Bá Hiến và Đạo Đức, H.Binh Xuyên; Hợp Châu. Đại Đình, H.Tam Đảo

V

V(*)

 

9

Đô thị mới: Hoàng Đan, H.Tam Dương; Hợp Lý, Bàn Giản, H.Lập Thạch; Hải Lựu, Đức Bác, Lãng Công, Cao Phong, H.Sông Lô; Vân Hội, H.Tam Dương; Đạo Trù, Tam Quan, H.Tam Đảo; Bình Định. Đồng Cương, Yên Đồng, Liên Châu. H.Yên Lạc; Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vũ Di, H.Vĩnh Tường

 

V

 

Thành phố Hà Nội

Tỉnh Quảng Ninh

1

TP. Hạ Long

I

I(*)

 

2

TP. Uông

II

II(*)

I

3

TP. Móng Cái

II

 

I(MR)

4

TT. Quảng Hà, H.Hải Hà

V

V(*)

IV(MR)

5

TX. Quảng Yên; TX. Đông Triều

III

 

II

6

TT. Cái Rồng, H.Vân Đồn

IV

III

II

7

TT. Tiên Yên, H.Tiên Yên

IV

 

III(MR)

8

Các TT: Cô Tô, H.Cô Tô; Đầm Hà, H.Đầm Hà

V

 

IV

9

TT. Bình Liêu, H.Bình Liêu

V

V(*)

 

10

Đô thị mới: Hoàng Mô, ĐồngVăn, H.Đình Liêu

 

 

V

Thông tin liên quan: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: