QUẬN BẮC TỪ LIÊM - ĐỊA PHƯƠNG TẠO NÊN SỰ BỨT PHÁ MỚI CHO TÂY BẮC HÀ NỘI

Đăng bởi Phạm Ngọc Hoàng vào lúc 06/02/2021

Quận Bắc Từ Liêm được thành lập theo Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính Phủ, trên cơ sở tách từ 9 xã của huyện Từ Liêm cũ gồm: Thượng Cát, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, một phần diện tích và nhân khẩu của xã Xuân Phương, một phần diện tích và nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn.

Quận Bắc Từ Liêm có tổng diện tích vào khoảng 43,35km2, dân số 320.414 người, gồm 13 đơn vị hành chính phường: cụ thể vào thời điểm thành lập có:

- Phường Thượng Cát diện tích tự nhiên 388,9 ha, và 10.000 nhân khẩu có địa giới phía Đông giáp phường Liên Mạc, phía Tây giáp huyện Dan Phượng, phía Nam giáp phường Tây Tựu; phía Bắc giáp huyện Đông Anh.

- Phường Liên Mạc có diện tích tự nhiên 598,7 ha và 12.966 nhân khẩu có phía Đông giáp phường Thụy Phương, phía Tây giáp phường Thượng Cát, phía Nam giáp phường Tây Tựu và Minh Khai, phía Bắc giáp huyện Đông Anh.

- Phường Thụy Phương có tổng 287,59 ha diện tích đất tự nhiên và 13.753 nhân khẩu. Phía Đông giáp phường Đông Ngạc, Đức Thắng, phía Tay giáp phường Liên Mạc, phía Nam giáp các phường Cổ Nhuế 2 và Minh Khai, phía Bắc giáp huyện Đông Anh.

- Phương Minh Khai có tổng diện tích đất tự nhiên 485,91 ha và 36.709 nhân khẩu. Phía Đông giáp phường Cổ Nhuế 2, Phúc Diễn và Phú Diễn, phía Tây giáp phường Tây Tựu, Nam giáp quận Nam Từ Liêm, phía Bắc giáp phường Liên Mạc và Thụy Phương.

- Phường Tây Tựu có diện tích đất tự nhiên 539,48 ha và 27.566 nhân khẩu (trong đó có phần diện tích và nhân khẩu của xã Tây Tựu cũ và thêm 9,3ha và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương cũ). Phía Đông giáp phường Minh Khai, phía Tây giáp các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, phía Nam giáp các phường Minh Khai và Phương Canh, phía Bắc giáp các phường Thượng Cát và Liên Mạc.

- Phường Đông Ngạc có diện tích đất tự nhiên 241 ha và 23.922 nhân khẩu. Phía Đông giáp phường Xuân Đỉnh, phía Tây giáp phường Thụy Phương, phía Nam giáp phường Cổ Nhuế 2, phía Bắc giáp phường Đông Ngạc.

- Phường Đức Thắng có diện tích 120 ha đất tự nhiên và 19.923 nhân khẩu (phần diện tích và nhân khẩu còn lại của xã Đông Ngạc sau khi thành lập phường). Phía Đông giáp phường Xuân Đỉnh, phía Tây giáp phường Thụy Phương, phía Nam giáp phường Cổ Nhuế 2, phía Bắc giáp phường Đông Ngạc.

- Phường Xuân Đỉnh có diện tích đất tự nhen 352,2 ha và 33.659 nhân khẩu. Phía Đông giáp quận Tây Hồ và phường Xuân Tảo, phía Tây giáp phường Đức Thắng và Cổ Nhuế 2, phía Nam giáp phường Xuân Tảo, phía Bắc giáp phường Đông Ngạc.

- Phường Xuân Tảo có diện tích đất tự nhiên là 226,3 ha và 12.622 nhân khẩu (đây là phần còn lại của xã Xuân Đỉnh sau khi thành lập phường). Phía Đông giáp quận Tây Hồ, phía Tây giáp phường Cổ Nhuế 1, phía Nam giáp quận Tây Hồ, phía Bắc giáp phường Xuân Đỉnh.

- Phường Cổ Nhuế 1 có 221 ha diện tích đất tự nhiên và 33.718 nhân khẩu (phân diện tích và nhân khẩu này trên cở sở gộp một phần diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Cổ Nhuế và phần 3,3 ha diện tích đất tự nhiên và 372 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn). Phía Đông giáp phường Xuân Tảo và quận Cầu Giấy, phía Tây giáp phường Phú Diễn và Cổ Nhuế 2, phía Nam giáp quận Cầu Giấy, phía Bắc giáp phường Cổ Nhuế 2.

- Phường Cổ Nhuế 2 có diện tích 405,03 ha diện tích đất tự nhiên và 44.780 nhân khẩu (trên cơ sở phân diện tích đất tự nhiên và nhân khẩu còn lại của xã Cổ Nhuế, 1,6 ha diện tích và 292 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn). Phía Đông giáp phường Xuân Đỉnh, phía Tây giáp phường Minh Khai, phía Nam giáp các phường Phú Diễn và Cổ Nhuế 1, phía Bắc giáp các phường Đức Thắng và Thụy Phương.

- Phường Phúc Diễn có 217,03 ha diện tích đất tự nhiên và 23.734 nhân khẩu (Trên cơ sở một phần diện tích và nhân khẩu của xã Phú Diễn, một phần diện tích và nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn). Phía Đông giáp các phường Phú Diễn và quận Nam Từ Liêm, phía Tây giáp phường Minh Khai, phía Nam giáp quận Nam Từ Liêm, phía Bắc giáp phường Minh Khai.

- Phường Phú Diễn có diện tích đất tự nhiên 252,2 ha và 27.062 nhân khẩu (trên cơ sở tách một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Phú Diễn, một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn). Phía Đông giáp phường Cổ Nhuế 2, Cổ Nhuế 1 và quận Cầu Giấy, phía Tây giáp phường Phúc Diễn, phía Nam giáp quận Nam Từ Liêm, phía Bắc giáp phường Cổ Nhuế 2.

Với sự kiện tách huyện Từ Liêm thành hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm sẽ làm cơ sở khung cho sự phát triển của mỗi địa phương, đặc biệt đối với quận Bắc Từ Liêm khi quận này có nhiều cơ chế, chính sách nhằm làm bung các tiềm lực của mình nhất là đất đai.

Các sản phẩm bất động sản Tây Hồ Tây, shophouse, biệt thự Tây Tựu, thành phố giao lưu…chắc chắn sẽ là sản phẩm chất lượng làm thay đổi bộ mặt của quận mới.

 

Tags : Phân tích - nhận định, thông tin quy hoạch, tin thị trường
popup

Số lượng:

Tổng tiền: