BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2023

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 02/01/2024

Năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05%, không đạt mục tiêu đề ra là 6,5% nhưng là kết quả tích cực thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cấp hàng hóa thiết yếu được đảm bảo, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng trưởng khá.

Khu vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định, khẳng định chuyển đổi cơ cấp ngành đã phát huy hiệu quả, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trogn nước và gia tăng xuất khẩu.

Đầu tư được đẩy mạnh về số vốn thực hiện, tốc độ tăng tỷ lệ giải ngân ở mức cao, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, hiệu quả.

1. Tốc độ tăng trưởng:

GDP băn 2023 ước tính tăng 5,05%. Trong đó nông, lâm, thủy sản chiếm 11,96%; khu công nghiệp và xây dựng 37,12%; khu vực dịch vụ đóng góp 42,54%.

Quy mô GDP theo giá hiện hành 430 tỷ USD.

GDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 4.284 USD/người, tăng 160 USD so với năm 2022.

Năng suất lao động toàn nền kinh tế ước đạt 199,3 triệu đồng/lao động (8.380 USD/lao động), tăng 274 USD so với năm 2022. Tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ năm 2023 đạt 27%.

2. Hoạt động của doanh nghiệp

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp: cả nước có 217,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% (bình quân một tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động). Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 172,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,5% (bình quân 1 tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường).

- Khoa học công nghệ:

Về đổi mới sáng tạo: có 20 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo địa phương và các trung tâm thuộc các cơ quan, đoàn thể trung ương; 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp. Chỉ số GII Việt Nam 2023 xếp hạng 46/132 quốc gia, nền kinh tế toàn thế giới, tăng 2 bậc.

Về chuyển đổi số: có trên 45 triệu dữ liệu đăng ký khai sinh. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành địa phương.

Về dịch vụ trực tuyến: trên cổng dịch vụ công quốc gia, số thủ tục hành chính đã cấp dịch vụ công trực tuyến là 4.549 thủ tục; 2.604 dịch vụ công cho công dân; 2.414 dịch vụ công cho doanh nghiệp; số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng dịch vụ công quốc gia 273,9 triệu hồ sơ, số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng dịch vụ công quốc gia 33 triệu hồ sơ.

3. Hoạt động dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.231,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%.

Vận tải hành khách ước đạt 4.679,3 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 12,3% và luân chuyển đạt 246,8 tỷ lượt khách.km, tăng 24,2%.

Vận tải hàng hóa ước đạt 2.344,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 15,4% và luân chuyển 489,7 tỷ tấn.km, tăng 10,8%.

Doanh nghiệp viễn thông ước đạt 338,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3%.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 5 triệu lượt người, gấn 2 lần năm trước.

4. Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán:

Tổng phương tiện thanh toán tăng 10,03%; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 10,85%, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 11,09%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 227,1 nghìn tỷ đồng, giảm 8,33%.

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 17.624 tỷ đồng/phiên, giảm 12,6%; giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 6.114 tỷ đồng/phiên, giảm 20,4%; khống lượng giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 bình quân đạt 237.702 hợp đồng/phiên, giảm 13%; sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đạt 32,23 triệu chứng quyền/phiên, giảm 0,6% và giá giao dịch đạt 28,67 tỷ đồng/phiên, tăng 35,2%.

5. Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 3.423,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam ước đạt 36,6 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 23,18 tỷ USD, tăng 3,5%, cao nhất trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2023 có 124 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của Việt Nam là 282,7 triệu USD, giảm 33,7%; 25 dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 138,2 triệu USD.

6. Thu, chi ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.717,8 nghìn tỷ đồng, bằng 106 dự toán năm và giảm 5,4%.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.731,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, tăng 10,9% so với năm trước.

7. Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ:

- Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 355,5 tỷ USD, giảm 4,4%. Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu công nghiệp chế biến ước đạt 313,73 tỷ USD, chiếm 88,3%.

- Nhập khẩu hàng hóa ước đạt 327,5 tỷ USD giảm 8,9%. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm tư liệu sản xuất ước đạt 307,32 tỷ USD, chiếm 93,8%.

- Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất ước đạt 96,8 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam ước đạt 111,6 tỷ USD.

- Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 28 tỷ USD.

- Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 19,59 tỷ USD, tăng 44,9%, trong đó dịch vụ du lịch đạt 9,2 tỷ USD, gấp 2,9 lần so với năm trước, dịch vụ vận tải đạt 5,5 tỷ USD, giảm 1,8%.

- Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 29,06 tỷ USD, tăng 5,9%, trong đó dịch vụ vận tải đạt 12,6 tỷ USD giảm 0,4%, dịch vụ du lịch đạt 7,8 tỷ USD, tăng 17,3%.

8. Nhập siêu dịch vụ năm 2023 là 9,47 tỷ USD.

. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,25%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

- Chỉ số giá vàng bình quân tăng 4,16%.

- Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,86%.

Với các chỉ số trên kinh tế - xã hội Việt Nam 2023 đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, vượt qua nhiều khó khăn, làm tiền đề để năm 2024 có sự bứt phá.

Chi tiết vui lòng liên hệ 085.989.3555

Thông tin tham khảo: Biệt thự, shophouse Avenue garden.

 

Tags : BIỆT THỰ AVENUE GARDEN, BIỆT THỰ AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, Chính sách - quản lý, cho thuê tòa văn phòng oriental square tây hồ tây, Phân tích - nhận định, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG
popup

Số lượng:

Tổng tiền: