CHO THUÊ BIỆT THỰ, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG

Đăng bởi SJK Land - 01 vào lúc 28/06/2022

Dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden là dự án nhà ở thấp tầng cao cấp nằm tại các lô đất TT6-1, TT6-3 khu đô thị Tây Tựu, trên đường Tây Thăng Long, thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Với 101 sản phẩm, trong đó có 65 căn shophouse, 36 căn biệt thự đơn lập đều là những siêu phẩm ngay trung tâm Hà Nội. Công ty Cổ phần Phát triển SJK Việt Nam chuyên mua, bán, cho thuê biệt thự, shophouse Avenue Garden. Hotline 085.989.3555

 

1. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-1,  diện tích 178.6m2, diện tích xây dựng 758,4m2

2. Cho thuê shophouse Avenue Garden, căn LK1-2, diện tích 153m2, diện tích xây dựng 674,6m2

3. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-3 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

4. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-4 diện tích 189m2, diện tích xây dựng  674,6m2

5. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-5 diện tích 189m2, diện tích xây dựng  674,6m2

6. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-6 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

7. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-7 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

8. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-8 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

9. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-9 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

10. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-10 diện tích 189m2, diện tích xây dựng  674,6m2

11. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-11 diện tích 169m2, diện tích xây dựng  587,3m2

12. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-12A diện tích 133.2m2, diện tích xây dựng  587,3m2.

13. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-12B diện tích 189.83m2, diện tích xây dựng  677,9m2.

14. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-14 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

15. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-15 diện tích 189m2, diện tích xây dựng  674,6m2

16. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-16 diện tích 189m2, diện tích xây dựng  674,6m2

17. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-17 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

18. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-18 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

19. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-19 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

20. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-20 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

21. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-21 diện tích 189m2, diện tích xây dựng  674,6m2

22. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-22 diện tích 189m2, diện tích xây dựng  674,6m2

23. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-23 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

24. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-24 diện tích 153m2, diện tích xây dựng  674,6m2

25. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK1-25 diện tích 177.7m2, diện tích xây dựng  753,6m2

26. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-1 diện tích 185.1m2, diện tích xây dựng  836,3m2

27. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-2 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

28. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-3 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

29. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-4 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

30. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-5 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

31. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-6 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

32. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-7 diện tích 184.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

33. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-8 diện tích 184.5m2, diện tích xây dựng  655,8m2

34. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-9 diện tích 143.5m2, diện tích xây dựng  655,8m2

35. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-10 diện tích 143.5m2, diện tích xây dựng  655,8m2

36. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-11 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

37. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-12A diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

38. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-12B diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

39. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-14 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

40. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-15 diện tích 184.5m2, diện tích xây dựng  655,8m2

41. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-16 diện tích 184.5m2, diện tích xây dựng  655,8m2

42. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-17 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

43. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-18 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

44. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-19 diện tích 143.5m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

45. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-20 diện tích 218.3 m2, diện tích xây dựng  788,2m2

46. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-21 diện tích 201,1m2, diện tích xây dựng  789,1m2

47. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-22 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

48. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-23 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

49. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-24 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

50. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-25 diện tích 188.8m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

51. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-26 diện tích 188.8m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

52. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-27 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

53. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-28 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

54. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-29 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

55. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-30 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

56. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-31 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

57. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-32 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

58. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-33 diện tích 188.8m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

59. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-34 diện tích 188.8m2 , diện tích xây dựng  655,8m2

60. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-35 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

61. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-36 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

62. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-37 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

63. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-38 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

64. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-39 diện tích 146.9m2, diện tích xây dựng  655,8m2

65. Cho thuê shophouse Avenue Garden căn LK3-40 diện tích 216.6m2, diện tích xây dựng  904m2

CHO THUÊ BIỆT THỰ AVENUE GARDEN – liên hệ 085.989.3555

1. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-1 diện tích 409,6m2, Diện tích xây dựng 863,2m2.

2. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-2 diện tích 342m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

3. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-3 diện tích 342m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

4. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-4 diện tích 342m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

5. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-5 diện tích 342m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

6. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-6 diện tích 414,1m2, Diện tích xây dựng 863,2m2.

7. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-7 diện tích 327.7m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

8. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-8 diện tích 326.3m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

9. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-9 diện tích 324.8m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

10. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-10 diện tích 323.3m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

11. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-11 diện tích 322m2, Diện tích xây dựng 660,3m2.

12. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-12 diện tích 380.1m2, Diện tích xây dựng 863,2m2.

13 Cho thuê biệt thự Avenue Garden, căn BT1-P diện tích 188,1m2, diện tích xây dựng 506,8m2

14. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-1 diện tích 256.9m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

15. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-2 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

16. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-3 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

17. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-4 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

18. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-5 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

19. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-6 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

20. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-7 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

21. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-8 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

22. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-9 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

23. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-10 diện tích 261m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

24. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-11 diện tích 286m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

25. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-12A diện tích 281.7m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

26. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-12B diện tích 277.8m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

27. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-14 diện tích 273.2m2, Diện tích xây dựng 534,2m2.

28. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-15 diện tích 265.2m2, Diện tích xây dựng 474,5m2.

29. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-16 diện tích 261.5m2, Diện tích xây dựng 474,5m2.

30. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-17 diện tích 257.3m2, Diện tích xây dựng 474,5m2.

31. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-18 diện tích 253m2, Diện tích xây dựng 474,5m2.

32. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-19 diện tích 232.4m2, Diện tích xây dựng 474,5m2.

33. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-20 diện tích 222m2, Diện tích xây dựng 457m2.

34. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-21 diện tích 209.5m2, Diện tích xây dựng 457m2.

35. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-22 diện tích 206m2, Diện tích xây dựng 457m2.

36. Cho thuê biệt thự Avenue Garden căn BT3-23 diện tích 221.3m2, Diện tích xây dựng 457m2.

Chi tiết vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần phát triển SJK Việt Nam, đơn vị chuyên phân phối biệt thự, shophouse Tây Tựu, đất dịch vụ Tây Tựu. Hotline 085.989.3555 hoặc 0987.429.748

Trân trọng!

 

Tags : BIỆT THỰ AVENUE GARDEN, BIỆT THỰ AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, Phân tích - nhận định, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, SHOPHOUSE K5 STARLAKE, tin thị trường
popup

Số lượng:

Tổng tiền: