DANH SÁCH BIỆT THỰ, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 17/11/2021

Dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden là dự án thấp tầng cao cấp tại khu đô thị Tây Tựu, trên mặt đường Tây Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Mỗi sản phẩm ở đây là những phương án đầu tư hấp dẫn tại thị trường Tây Bắc Hà Nội. Thông tin danh sách căn, diện tích của dự án.

DỰ ÁN AVENUE GARDEN 

Tổng hợp các căn Shophouse Avenue Garden – 085.989.3555

1. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-1 diện tích 178.6m2 – lô góc – đường 17m

2. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-2 diện tích 153m2, đường 17m

3. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-3 diện tích 153m2, đường 17m

4. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-4 diện tích 189m2, đường 17m

5. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-5 diện tích 189m2, đường 17m

6. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-6 diện tích 153m2, đường 17m.

7. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-7 diện tích 153m2, đường 17m.

8. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-8 diện tích 153m2, đường 17m.

9. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-9 diện tích 153m2, đường 17m.

10. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-10 diện tích 189m2, đường 17m.

11. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-11 diện tích 189m2, đường 17m.

12. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-12A diện tích 133.2m2, đường 17m.

13. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-12B diện tích 189.83m2, lô góc, đường 60.5m.

14. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-14 diện tích 153m2, đường 60.5m

15. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-15 diện tích 189m2, đường 60.5m

16. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-16 diện tích 189m2, đường 60.5m

17. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-17 diện tích 153m2, đường 60.5m

18. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-18 diện tích 153m2, đường 60.5m

19. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-19 diện tích 153m2, đường 60.5m

20. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-20 diện tích 153m2, đường 60.5m

21. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-21 diện tích 189m2, đường 60.5m

22. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-22 diện tích 189m2, đường 60.5m

23. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-23 diện tích 153m2, đường 60.5m

24. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-24 diện tích 153m2, đường 60.5m

25. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn LK1-25 diện tích 177.7m2, lô góc, đường 60.5m

26. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-1 diện tích 185.1m2, lô góc, đường 25-17m

27. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-2 diện tích 143.5m2 , đường 17m

28. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-3 diện tích 143.5m2 , đường 17m

29. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-4 diện tích 143.5m2 , đường 17m

30. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-5 diện tích 143.5m2 , đường 17m

31. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-6 diện tích 143.5m2 , đường 17m

32. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-7 diện tích 184.5m2 , đường 17m

33. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-8 diện tích 184.5m2, đường 17m

34. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-9 diện tích 143.5m2 , đường 17m

35. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-10 diện tích 143.5m2 , đường 17m

36. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-11 diện tích 143.5m2 , đường 17m

37. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-12A diện tích 143.5m2 , đường 17m

38. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-12B diện tích 143.5m2 , đường 17m

39. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-14 diện tích 143.5m2 , đường 17m

40. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-15 diện tích 184.5m2, đường 17m

41. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-16 diện tích 184.5m2, đường 17m

42. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-17 diện tích 143.5m2 , đường 17m

43. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-18 diện tích 143.5m2 , đường 17m

44. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-19 diện tích 143.5m2 , đường 17m

45. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-20 diện tích 218.3 m2, lô góc, đường 17m

46. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-21 diện tích 201,1m2, lô góc, đường đường 60.5-46m

47. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-22 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

48. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-23 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

49. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-24 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

50. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-25 diện tích 188.8m2 , đường 60.5m

51. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-26 diện tích 188.8m2 , đường 60.5m

52. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-27 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

53. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-28 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

54. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-29 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

55. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-30 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

56. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-31 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

57. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-32 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

58. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-33 diện tích 188.8m2 , đường 60.5m

59. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-34 diện tích 188.8m2 , đường 60.5m

60. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-35 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

61. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-36 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

62. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-37 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

63. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-38 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

64. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-39 diện tích 146.9m2, đường 60.5m

65. Shophouse Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn LK3-40 diện tích 216.6m2, đường 60.5m

Biệt thự Avenue Garden 

Các căn biệt thự Avenue Garden – liên hệ 085.989.3555

1. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-1 diện tích 409,6m2, đường 12.5m.

2. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-2 diện tích 342m2, đường 12.5m.

3. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-3 diện tích 342m2, đường 12.5m.

4. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-4 diện tích 342m2, đường 12.5m.

5. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-5 diện tích 342m2, đường 12.5m.

6. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-6 diện tích 414,1m2, đường 12.5m.

7. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-7 diện tích 327.7m2, đường 12.5m.

8. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-8 diện tích 326.3m2, đường 12.5m.

9. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-9 diện tích 324.8m2, đường 12.5m.

10. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-10 diện tích 323.3m2, đường 12.5m.

11. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-11 diện tích 322m2, đường 12.5m.

12. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Đông Dương căn BT1-12 diện tích 380.1m2, đường 12.5m.

13. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-1 diện tích 256.9m2, đường 12.5m.

14. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-2 diện tích 261m2, đường 12.5m.

15. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-3 diện tích 261m2, đường 12.5m.

16.Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-4 diện tích 261m2, đường 12.5m.

17. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-5 diện tích 261m2, đường 12.5m.

18. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-6 diện tích 261m2, đường 12.5m.

19. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-7 diện tích 261m2, đường 12.5m.

20. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-8 diện tích 261m2, đường 12.5m.

21. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-9 diện tích 261m2, đường 12.5m.

22. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-10 diện tích 261m2, đường 12.5m.

23. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-11 diện tích 286m2, đường 12.5m.

24. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-12A diện tích 281.7m2, đường 12.5m.

25. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-12B diện tích 277.8m2, đường 12.5m.

26. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-14 diện tích 273.2m2, đường 12.5m.

27. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-15 diện tích 265.2m2, đường 12.5m.

28. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-16 diện tích 261.5m2, đường 12.5m.

29. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-17 diện tích 257.3m2, đường 12.5m.

30. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-18 diện tích 253m2, đường 12.5m.

31. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-19 diện tích 232.4m2, đường 12.5m.

32. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-20 diện tích 222m2, đường 40m.

33. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-21 diện tích 209.5m2, đường 40m.

34. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-22 diện tích 206m2, đường 40m.

35. Biệt thự Avenue Garden – Phân khu Thời Đại căn BT3-23 diện tích 221.3m2, đường 40m.

Biệt thự, shophouse Avenue Garden đang trong giai đoạn đầu của tiến trình xây dựng, cơ hội đầu tư rất lớn, biên độ phát triển cao.

Chi tiết vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần phát triển SJK Việt Nam, đơn vị chuyên phân phối biệt thự, shophouse Tây Tựu, đất dịch vụ Tây Tựu. Hotline 085.989.3555 hoặc 0987.429.748

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags : Chính sách - quản lý, Phân tích - nhận định, thông tin quy hoạch, tiến độ hạ tầng, tin thị trường
popup

Số lượng:

Tổng tiền: