QUY HOẠCH VÙNG PHÍA BẮC HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030

- Phạm vi: gồm các huyện Sóc Sơn, một phần của huyện Mê Linh về phía Tây và Đông Anh về phía Đông. - Chức năng: + Là đô t...

QUY HOẠCH VÙNG PHÍA NAM THỦ ĐÔ ĐẾN NĂM 2030

- Phạm vi: Các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Mỹ Đức - Chức năng: + Là trung tâm công nghiệp, đầu mối lo...

QUY HOẠCH VÙNG PHÍA TÂY THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2030

- Phạm vi chung: gồm các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thị xã Sơn Tây. - Tính chất, chức năng: ...

QUY HOẠCH VÙNG PHÍA BẮC SÔNG HỒNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030

- Gồm các huyện: Long Biên, Gia Lâm và phần tập trung đô thị của các huyện Đông Anh, Mê Linh. - Tính chất, chức năng: + L...

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Đường cao tốc Hà Nội đóng vai trò là trục giao thông đối ngoại của Thủ đô, là sự khởi đầu mạng lưới giao thông Hà Nội. Tổng có ...

QUY HOẠCH VÙNG TRUNG TÂM THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Vùng trung tâm của Hà Nội luôn là vùng trọng điểm phát triển của Thủ đô. Việc xác định vị trí, vai trò để tập trung nguồn lực h...

TỔ CHỨC PHÂN VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN 2050.

Tổ chức phân vùng kinh tế - xã hội của Hà Nội để có cái nhìn tổng thể về cấu trúc phát triển, sắp xếp một cách tổng thể, toàn d...

CÁC TRỤC PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Các trục phát triển của Hà Nội sẽ là các hướng chủ đạo của Hà Nội trong đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 20...

PHÁT TRIỂN CÁC HÀNH LANG VÀ VÀNH ĐAI KINH TẾ THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN 2050

Các hành lang kinh tế luôn đóng vai trò là xương sống trong việc định hình khung phát triển cho mỗi vùng. Đối với thủ đô Hà Nội...

CẤU TRÚC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 TẦM NHÌN 2050

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mô tả ra không gian phát triển với nội dung:  0...

QUY HOẠCH TỈNH NGHỆ AN THỜI KỲ 2021 – 2030

Tỉnh Nghệ An là một trong những tỉnh lớn, có vị trí chiến lược ở khu vực Bắc Miền Trung. Việc quy hoạch tỉnh đến năm 2030 sẽ mở...

Chỉ giới đường đỏ tuyến nối ngõ 193 Phú Diễn đến khu đấu giá 2.55 ha phường Phúc Diễn, tỷ 1/500.

Văn bản: Quyết định 984/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối ngõ 193 Phú Diễn đến khu đấu giá ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: