Chuyển nhượng hợp đồng tại dự án Avenue Garden

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 22/08/2023

Dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden đang đến giai đoạn bàn giao cho quý khách hàng, các nội dung quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán vẫn tiếp tục được thực hiện. Trong đó có chuyển nhượng hợp đồng tại dự án.

Theo nội dung của hợp đồng:

- Trước khi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mua chỉ được chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng này cho một bên thứ ba nếu tất cả các điều kiện sau đây được đáp ứng (trừ các điều kiện được bên bán miễn trừ):

+ Nhà ở, quyền và lợi ích theo hợp đồng này không bị thế chấp tại ngân hàng/tổ chức tín dung (nếu bị thế chấp thì phải có sự chấp thuận cho quyền chuyển nhượng của ngân hàng/tổ chức tín dụng), không bị cấm chuyển nhượng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thuộc diện tranh chấp với bên thứ ba;

+ Bên mua đã thanh toán đầy đủ cho bên bán các khoản tiền đến hạn theo Hợp đồng này;

+ Bên nhận chuyển nhượng tại dự án Avenue Garden phải đáp ứng các điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; và

+ Bên nhận chuyển nhượng phải đồng ý tiếp tục thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ, cam kết của bên mua khi nhận chuyển nhượng hợp đồng này. Các nghĩa vụ tuân thủ sổ tay thi công, nội quy, hướng dẫn bằng văn bản của chủ đầu tư sẽ được bên nhận chuyển nhượng tuân thủ kể từ ngày hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng từ bên mua. Trong trường hợp này, nếu bên bán có yêu cầu, bên mua phải đảm bảo bên nhận chuyển nhượng sẽ ký văn bản cam kết với bên bán về việc tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của bên mua quy định tại hợp đồng này và nội quy dự án do bên bán quy định.

- Bên bán được từ chối xác nhận việc chuyển nhượng nếu bất kỳ điều kiện nào trên đây không được thỏa mãn. Nếu bên mua thực hiện chuyển nhượng hợp đồng này cho bên nhận chuyển nhượng, thì bên mua và bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện đúng thủ tục theo quy định pháp luật và các quy định dưới đây sẽ được áp dụng:

+ Bên nhận chuyển nhượng tại dự án Avenue Garden sẽ thay thế bên mua thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng này, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán bất kỳ số tiền nào chưa thanh toán thuộc giá bán, các loại thuế, phí và lệ phí theo hợp đồng này. Để tránh nhầm lẫn, bên bán sẽ không có trách nhiệm hoàn trả cho bên mua hoặc bên nhận chuyển nhượng bất kỳ khoản tiền thanh toán nào mà bên bán nắm giữ và bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào (bao gồm thuế GTGT) mà bên mua hoặc bất kỳ bên nào đã trả hết đối với hợp đồng này;

+ Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản thuế, phí và lệ pí nha fnuowcs phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chuyển nhượng và chuyển giao này.

- Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan đến các tranh chấp, kiện tụng, khiếu nại giữa bên mua với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến hợp đồng này cũng như việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của bên mua theo quy định hợp đồng này.

- Bên bán được chuyển quyền của mình theo hợp đồng này hay sử dụng bất kỳ quyền nào của mình theo hợp đồng này như một biện pháp bảo đảm cho bên thứ ba mà không cần phải có sự đồng ý của bên mua, với điều kiện là việc chuyển quyền hay xác lập biện pháp bảo đảm đó không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên mua theo hợp đồng này và tuân thủ các quy định của pháp luật về thực hiện hình thức giao dịch

- Bên nhận chuyển nhượng trong trường hợp nhận chuyển nhượng thông qua việc xử lý một tài sản bảo đảm nghĩa vụ hợp pháp sẽ được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ của bên mua theo thỏa thuận trong hợp đồng này và trong nội quy dự án kể các các quyền và nghĩa vụ phát sinh trước ngày chuyển nhượng.

- Sau khi giấy chứng nhận được cấp cho bên mua, bên mua có quyền chuyển nhượng hay chuyển giao nhà ở theo quy định của pháp luật

- Trường hợp hợp đồng này trở thành di sản thừa kế, người được hưởng di sản phải làm thủ tục khai nhận hoặc phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận chuyển giao, người được nhận sẽ tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của bên mua.

- Bên mua tại đây đồng ý cho bên bán có quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên bán theo hợp đồng này (kể cả việc tạo lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm) mà không cần thêm sự đồng ý nào của bên mua nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

+ Bên bán chuyển giao hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có năng lực khác;

+ Việc chuyển giao hoặc chuyển nhượng đã được cơ quan nhà nước phê chuyển theo quy định của pháp luật; và

+ Người chuyển giao hoặc chuyển nhượng cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên bán theo hợp đồng này.

Dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden sẽ là khu nhà ở cao cấp bậc nhất khu trung tâm quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chi tiết vui lòng liên hệ 085.989.3555

Trân trọng

SJK Land chuyên bất động sản Tây Hồ Tây, Tây Tựu, các dự án Embassy Garden, K3, K5, K7 Starlake, dự án Avenue Garden Tây Tựu.

Tags : BIỆT THỰ AVENUE GARDEN, BIỆT THỰ AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, cho thuê biệt thự avenu garden, cho thuê shophouse avenue garden, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG
popup

Số lượng:

Tổng tiền: