ĐIỀU CHỈNH LÔ ĐẤT KTKT-02 KHU ĐÔ THỊ THANH LÂM – ĐẠI THẠNH 2

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 13/01/2022

Quyết định 5189/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 tại ô đất KTKT-02, địa điểm tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thông tin tham khảo: biệt thự, shophouse Avenue Garden 

1. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí, ranh giới: khu vực điều chỉnh tại ô đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, kí hiệu HTKT-02 (Trạm cấp nước sạch) thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 được duyệt, ranh giới như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch B=30m.

+ Phía Đông Bắc và phía Tây Nam giáp đường quy hoạch B=13,5m.

+ Phía Đông Nam giáp ô đất cây xanh (kí hiệu CX-08).

b) Quy mô: Diện tích nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 5.537m2.

2. Mục tiêu và nguyên tắc điều chỉnh:

a) Mục tiêu:

Triển khai cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nh́ìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chủ trương được UBND Thành phố chấp thuận tại văn bản 578/VP-ĐT ngày 21/01/2021.

Đảm bảo phù hợp với nguồn cấp nước đã triển khai đầu tư tại khu vực; Hoàn chỉnh về kiến trúc cảnh quan của khu vực, góp phần cải tạo, khớp nối đồng bộ về không gian của khu đô thị.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch không làm ảnh hưởng đến đinh hướng Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 được duyệt.

Làm cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch và làm cơ sở để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy định của Pháp luật.

b) Nguyên tắc:

Giữ nguyên chức năng quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt (đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật), chỉ điều chỉnh công năng các hạng mục công trình (từ Trạm cấp nước sang Trạm bơm tăng áp) để phù hợp với nguồn cấp nước theo định hướng quy hoạch.

Giữ nguyên mạng lưới đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật xung quanh ô đất HTKT-02 theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Kết nối hài hòa về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với khu vực lân cận.

Tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế về quy hoạch xây dựng và các quy đinh của pháp luật có liên quan.

Các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ tại ô đất này được giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và các quyết định, quy định hiện hành có liên quan.

3. Nội dung điều chỉnh:

* về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

* về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

Để phù họp với nguồn cấp nước tại khu vực, đề xuất giữ nguyên chức năng sử dụng đất của ô

đất theo quy hoạch, điều chỉnh công năng các hạng mục công trình từ trạm xử lý nước sạch thành trạm bơm tăng áp với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau:

 

Bảng tổng họp chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh:

T

T

Theo QHCT Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 được duyệt

 

Nội dung điều chỉnh

Chức

năng

SDĐ

hiệu

Diện

tích

(m2)

Diện

tích

xây

dựng

(m2)

Diện

tích

sàn

(m2)

XD

(%)

HSS

(lần)

Chức

năng

SDĐ

hiệu

Diện

tích

(m2)

Diện

tích

xây

dựng

(m2)

Diện

tích

sàn

(m2)

XD

(%)

HSS

(lần)

 

Đầu mối hạ tầng kỹ thuật

HTKT

 

 

 

 

 

Đầu mối hạ tầng kỹ thuật

HTKT

 

 

 

 

 

 

Trạm

cấp

nước

sạch

HTK

T-02

5.520

3.312

3.312

60

0,6

Trạm bơm tăng áp

HTKT

-02

5.537

<*)

929

929

16,8

0,17

 

 

Ghi chú:

(*) Điều chỉnh để phù hợp với Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND Thành phố về việc cho Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị sử dụng 553.830m2 đất tại xã Thanh Lâm và xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

- Khi thiết kế công trình cụ thể phải đảm bảo khoảng lùi tối thiểu đã khống chế trên bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của đồ án và tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy đinh quản lý hiện hành của Nhà nước; Các công trình bên trong dự án phải đảm bảo yêu cầu về khoảng cách PCCC,bố trí mặt bằng, lối thoát nạn, ngăn lan cháy.,, theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội tham gia ý kiến tại văn bản số 370/PC07-Đ2 ngày 02/11/2021.

- Quy mô công suất của các hạng mục bể chứa, trạm bơm tăng áp và dây chuyền công nghệ phải được tính toán cụ thể đảm bảo việc cung cấp nước phục vụ cho khu đô thị và phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận trước khi triển khai dự án đầu tư xây dựng.

* về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Phương án thiết kế tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo thuận tiện sử dụng, an toàn tiện nghi cho người đỗ xe. Các khoảng cách công tŕnh đến chỉ giới đường đỏ, ranh giới ô đất tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật.

- Nghiên cứu công tŕnh (màu sắc, vật liệu hoàn thiện, chi tiết trang trí mặt đứng phù họp với công năng sử dụng, tạo sự hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan tại khu vưc.

* Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

Giữ nguyên hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 đã được UBND Thành phố phê duyệt và hồ sơ Điều chỉnh bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận kèm theo công văn số 3099/QHKT-P7 ngày 25/9/2013.

Thông tin liên quan: hạ tầng giao thông dự án biệt thự, shophose Avenue Garden 

Tags : Chính sách - quản lý, Phân tích - nhận định, thông tin quy hoạch, tiến độ hạ tầng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: