MỤC TIÊU XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI LÀ GÌ?

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 03/06/2021

Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thủ đô của chúng ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thể hiện được vị thế không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước, vậy hướng đi đó như thế nào? Phương pháp cụ thể của Hà Nội ra sao để trở thành Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, kinh tế của cả nước; là một trong mười bảy thủ đô lớn nhất thế giới. Trách nhiệm của cư dân Thủ đô đặc biệt cư dân các khu đô thị tương lai như shophouse, biệt thự Tây Tựu nói riêng cần phải nắm được để góp vào quá trình phát triển chung của địa phương. Chúng tôi xuất phát từ 02 văn bản quan trọng là Nghị quyết địa hội Đảng bộ lần thứ XVII của Hà Nội và Quyết định 1259 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

- Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XVII đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định,  mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045: Hà Nội phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị Xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030 là thành phố “Xanh – Thông minh – Hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa; GRDP/người đạt 12.000 – 13.000 USD. Đến năm 2045 Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD. Đây là một chủ trương lớn, cần sự đồng lòng, đồng sức của mọi người dân mới mong thực hiện được, cư dân các khu đô thị mới, khu dân cư mới như shophouse, biệt thự Tây Tựu càng phải thể hiện hơn nữa để xứng đáng là các khu dân cư kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu. 

- Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7/2011 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có quy định rõ về định hướng xây dựng quy hoạch Thủ đô, nội dung cụ thể:

+ Về tính chất:

Hà Nội Là Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của cả nước, đô thị loại đặc biệt; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

+Về mục tiêu:

Cần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi.

+ Các chỉ tiêu phát triển đô thị

* Quy mô dân số:

Dự báo dân số đến năm 2020, Hà Nội khoảng 7,3 - 7,9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 58 - 60%. Dân số đến năm 2030, khoảng 9,0 - 9,2 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 65 - 68%. Đến năm 2050, dân số tối đa khoảng 10,8 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70 - 80%.

*  Quy mô đất đai:

Đến năm 2020, Hà Nội có tổng diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 128.900 ha. Trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 73.000 ha (chiếm khoảng 21,8% diện tích tự nhiên), chỉ tiêu khoảng 160 m2/người, bao gồm: Đất dân dụng khoảng 34.200 ha, chỉ tiêu khoảng 70 - 75 m2/người và đất ngoài dân dụng khoảng 38.800 ha.

Đến năm 2030, Hà Nội có tổng diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 159.600 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 94.700 ha (chiếm khoảng 28,3% diện tích tự nhiên), chỉ tiêu khoảng 150 m2/người, bao gồm đất dân dụng khoảng 48.100 ha, chỉ tiêu khoảng 80 m2/người và đất ngoài dân dụng khoảng 46.600 ha.

Qua các mục tiêu trên chúng ta cần nhận thấy:

- Thứ nhất: Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của cả nước, đô thị loại đặc biệt; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm của mọi nguồn lực đầu tư và phát triển, các chỉ tiêu về quy hoạch và phát triển cũng vì thế mà cao hơn mặt bằng chung cả nước rất nhiều. Đây là nguồn gốc mà Hà Nội được ưu tiên đầu tư, xây dựng để trở thành bộ mặt đại diện quốc gia, chính vì vậy cư dân các khu đô thị mới như biệt thự, shophouse Tây Tựu không những tự hào mà còn phải là trách nhiệm trong việc góp phần tạo lập được vị thế, hình ảnh cho Hà Nội.

- Thứ hai: Mục tiêu chung là Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại. Yếu tố Xanh là yếu tố chủ đạo trong mọi quy hoạch của Hà Nội, dù đi theo hướng phát triển truyền thống hay hiện đại thì "xanh" luôn là kim chỉ nam cho sự phát triển của Hà Nội, đây là xu hướng của tất cả các quốc gia đưa ra, nhưng chất lượng tới đâu là do quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị, thêm nữa riêng đối với Hà Nội là “Văn hiến – Văn minh” điểm này chỉ Hà Nội mới có. Hà Nội không chỉ có quy hoạch về đất mà còn là người, con người Thủ đô là linh hồn của sự phát triển, công dân Thủ đô đã kế thừa phát triển hàng nghìn năm mới có được yếu tố Văn hóa, Văn hiến Thăng Long, trong quá trình phát triển luôn luôn phải song hành, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp. Trong đó vùng đất mới như cư dân khu shophouse, biệt thự Tây Tựu phải thể hiện được cốt cách mang thương hiệu Hà Nội hơn vì chất lượng dân cư nói chung và điều kiện để thực hiện được cũng tốt hơn mặt bằng chung. Cuối cùng mới là yếu tố Hiện đại, quy hoạch rộng ra, to lên để nhằm mục tiêu để quy hoạch được thuận tiện, thể hiện được tầm vóc đang lên của Hà Nội hay của một đất nước trẻ, năng động. Muốn thực hiện được đồng thời cả 04 yếu tố trên là điều không dễ dàng, vì không thực hiện bài bản, lộ trình cụ thể và quyết tâm cao độ thì các cặp phạm trù trên sẽ bị đá nhau và gây cản chở cho tiến trình chung. 

- Thứ ba: Các con số biết nói: 

Đó là thu nhập bình quân đầu người qua các thời kỳ, đó là chỉ số sử dụng đất, đó là mật độ người/km2, đó có thể là phân kỳ đầu tư….những chỉ số chính này cho ta thấy được mỗi giai đoạn mỗi sự ưu tiên khác nhau nhưng tựu chung lại đều nhằm thực hiện mục tiêu chung của Hà Nội và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nếu so với hiện tại chỉ mức thu nhập trong tương lai của cư dân Hà Nội không phải là quá đỉnh nhưng chất lượng lại cao hơn khi đặt trong tổng thể quy hoạch chung. Trong đó dân cư trong đô thị như biệt thự, liền kề Tây Tựu là những thành phần ưu tiên để tạo ra cộng đồng chất lượng, cao cấp, là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận này. 

Đó là những điểm nhấn sơ qua trong quá trình đặt mục tiêu của mình, Hà Nội đang làm rất tốt vấn đề này để có sự chuyển biến về chất tạo được sự đồng thuận của người dân, cư dân của khu đô thị Tây Tựu chắc chắn phải có sự đóng góp đáng kể vào thực hiện mục tiêu đó.

Công ty SJK Việt Nam chuyên phân phối shophouse Tây Thăng Long, biệt thự, liền kề Tây Tựu. Chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 035.989.3555 hoặc 0987.429.748

Trân trọng!

 

Tags : Chính sách - quản lý, Phân tích - nhận định
popup

Số lượng:

Tổng tiền: