QUY HOẠCH TỈNH BẮC NINH THỜI KỲ 2021 – 2030

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 19/01/2024

1. Phạm vi, ranh giới:

- Phạm Vi: diện tích tự nhiên 822,71km2, gồm 08 đơn vị hành chính (02 thành phố; 02 thị xã; 04 huyện)

- Ranh giới:

+ Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang

+ Phía Đông giáp Hải Dương

+ Phía Nam giáp Hưng Yên

+ Phía Tây giáp Hà Nội

2. Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát:

+ Năm 2030: Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương; là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía Bắc; một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

+ Năm 2050: Bắc Ninh là thành phố trực thuộc trung ương, thuộc nhóm địa phương đứng đầu cả nước về quy mô; một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thông minh hàng đầu Chấu Á và thế giới; là thành phố xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống với trình độ phát triển cao, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội và chất lượng cuộc sống ngang với các nước phát triển trong khu vực châu Á.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8% - 9%/năm; tỷ trọng GRDP của công nghiệp và xây dựng khoảng 72,7%; dịch vụ khoảng 21,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 1,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 4%.

+ GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 346,6 triệu đồng/người.

+ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 8,3 – 9,5%/năm.

+ Kim ngạch xuất khẩu khoảng 50% tỷ USD; nhập khẩu khoảng 42 tỷ USD

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP giai đoạn 2021 – 2030 khoảng 36 – 38%.

+ Hệ số sử dụng vốn khoảng 5,2 – 5,5

+ Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 47.000 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương khoảng 36.000 tỷ đồng.

+ kinh tế số chiếm khoảng 35% trong GRDP.

+ Tuổi thọ trung bình đạt 76 tuổi

+ tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân là 15 người

+ Tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân là 38 giường.

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Đến năm 2025, tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%. Trong đó, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55%; lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 95%.

3. Hành lang kinh tế: 05 hành lang

- Hàng lang kết nối đô thị - thương mại – dịch vụ dọc quốc lộ 1A, nối Từ Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh, kết hợp với trục phát triển đô thị Hà Nội – Bắc Ninh – Bắc Giang. Dọc hành lang sẽ phát triển tập trung theo 3 khu vực đô thị hiện hữu là Từ Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, được giới hạn phát triển bởi các nêm xanh.

- Hành lang kết nối dịch vụ - công nghiệp – thương mại: dọc quốc lộ 18, nối Yên Phong – Bắc Ninh – Quế Võ, xây dựng khu vực đô thị gắn với các khu công nghiệp tập trung, hoàn thiện hạ tầng dịch vụ phục vụ cho hoạt động của các khu công nghiệp.

- Hành lang sinh thái dọc tuyến sông Đuống, sông Cầu; bố trí các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị với mật độ thấp, ưu tiên phát triển cây xanh, cảnh quan, mặt nước dọc hành lang các tuyến sông; quy hoạch các khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị xã Quế Võ, huyện Yên Phong, huyện Tiên Du.

- Hành lang phát triển đô thị, công nghiệp và nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao dọc quốc lộ 17, nối Quế Võ – Gia Bình – Lương Tài – Thuận Thành.

- Hành lang phát triển đô thị dịch vụ dọc quốc lộ 38 và vành đai 4 vùng Thủ đô; hành lang du lịch văn hóa tâm linh kết nối thành phố Từ Sơn, huyện Tiên Du và thị xã Thuận Thành dọc tuyến đường tỉnh 276.

4. Vùng kinh tế động lực:

Vùng kinh tế động lực gồm các đơn vị hành chính: TP Bắc Ninh, TP Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Yên Phong, thị xã Quế Võ, thị xã Thuận Thành, trong đó thành phố Bắc Ninh là đô thị trung tâm.

5. Quy hoạch hệ thống đô thị:

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đạt các tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Toàn tỉnh có 12 đô thị: 01 đô thị loại I, 01 đô thị loại II, 04 đô thị loại III, 06 đô thị loại V. Phát triển huyện Tiên Du và huyện Yên Phòng thành các thành phố trực thuộc tỉnh.

- Các đô thị trọng tâm:

+ TP Bắc Ninh: trung tâm tổng hợp về hành chính – chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế và thể dụng thể thao cấp tỉnh; là đô thị phát triển toàn diện và bền vững về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính.

+ TP Từ Sơn: Trung tâm văn hóa, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu và công nghiệp đô thị, du lịch, vui chơi giải trí.

+ TP Yên Phong: trung tâm công nghiệp trọng tâm của tỉnh, phát triển dịch vụ công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cấp vùng

+ TP Tiên Du: trung tâm công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ công cộng, thương mại, vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, trải nghiệm, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ.

+ Thị xã Quế Võ: trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ, thể dục thể thao, y tế cấp vùng, phát triển nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề.

+ Thị xã Thuận Thành: trung tâm đô thị và công nghiệp của tỉnh, tăng trưởng đồng đều về cả công nghiệp và dịch vụ hướng tới phát triển bền vững.

6. Quy hoạch các khu công nghiệp:

Đến năm 2030, tỉnh có 25 khu công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp đa chức năng đồng bộ, chất lượng cao; khuyến khích xây dựng các mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp đô thị - dịch vụ; nghiên cứu chuyển đổi 1-2 khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Không gian phát triển công nghiệp gồm 4 vùng: thung lũng công nghệ điện tử - huyện Yên Phong; hành lang công nghiệp – thị xã Quế Võ; khu công nghiệp mới – thị xã Thuận Thành và huyện Lương Tài, huyện Gia Bình; trung tâm công nghệ thông tin và công nghệ cao – huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh.

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 30 cụm công nghiệp

7. Quy hoạch phát triển du lịch:

- Phát triển theo vùng:

+ Vùng Bắc sông Đuống: thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn, thị xã Quế Võ, huyện Yên Phong, Tiên Du: trung tâm du lịch và giải trí nằm ở Đông Bắc thành phố Từ Sơn và phía Tây huyện Tiên Du. Các loại hình dịch vụ, du lịch chủ yếu: du lịch hội nghị - hội thảo – sự kiện, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa,…

+ Vùng Nam sông Đuống: thị xã Thuận Thành, huyện Gia Bình, Lương Tài: tập trung nhiều làng nghề, di tích lịch sử - văn hóa, thuận lợi cho phát triển du lịch sông nước, kết nối thuận tiện với không gian du lịch phía Bắc sông Đuống và các vùng phụ cận,…Các loại hình dịch vụ, du lịch tiềm năng như: du lịch sinh thái nông nghiệp, nghỉ ưỡng kết hợp tham quan, du lịch sông nước, du lịch cộng đồng, sân golf,…

+ Vùng đô thị Hồ, thị xã Thuận Thành: trong vai trò đô thị cửa ngõ kết nối với Hà Nội, là trung tâm du lịch vùng phía Nam của tỉnh; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, làng nghề tryền thống tranh Đông hồ.

+ Vùng không gian sông Đuống và hành lang sông Đuống: trục hành lang sinh thái quan trọng của tỉnh, phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch sông nước.

- Các khu du lịch trọng yếu:

+ Khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia: khu du lịch vui chơi giải trí, thể thao, sinh thái văn hóa hiện đại quy mô lớn tại Nam Sơn – thành phố Bắc Ninh, trọng tâm gắn với quần thể di tích lịch sử, văn hóa chùa Dạm, núi Dạm, ngòi Con Tên.

+ Khu du lịch cấp tỉnh: 08 khu

+ Phát triển mới các khu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và sân golf; phấn đầu hình thành 07 sân golf tại thị xã Thuận Thành, huyện Yên Phong (đã có trong quy hoạch); tại huyện Tiên Du, thị xã Quế Võ, huyện Gia Bình (bổ sung quy hoạch).

8. Phát triển khu nghiên cứu, đào tạo:

Hình thành 02 khu chức năng cấp vùng về giáo dục đào tạo để được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích khoảng 700 ha: khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ I (khu đô thị Đại học I) tại thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du với diện tích khoảng 200 ha; khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ II (Khu đô thị đại học II) tại huyện Tiên Du với diện tích khoảng 500 ha và bổ sung chức năng đô thị vào khu đào tạo.

Thu hút phát triển 02 khu nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ tập trung tại huyện Gia Bình với quy mô mỗi khu từ 200 – 300 ha.

9. Hạ tầng giao thông:

- Đường bộ: Đến năm 2030, hoàn thành đầu tư và khai thác 04 tuyến cao tốc, đưa tổng chiều dài cao tốc, quốc lộ và đường vành đai trên địa bàn tỉnh đạt 190km; xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường tỉnh đạt khoảng 420km.

- Đường thủy nội địa: ngoài 04 tuyến đường thủy do trung ương quản lý, quy hoạch 03 tuyến do địa phương quản lý.

- Đường sắt:

+ Nâng cấp, cải tạo tuyến Hà Nội – Lạng Sơn: xây dựng mới tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng đường đơn, khổ lồng 1.000mm và 1.435mm, chiều dài dự kiến 167km và tuyến vành đai phía Đông thành phố Hà Nội từ Ngọc Hồi – Lạc Đạo – Bắc Hồng; đường đôi, khổ lồng 1.000mm và 1.435mm với chiều dài khoảng 59km.

+ Tuyến Yên Viên – Hạ Long từ Lim đến Phả Lại: đường đơn, khổ lồng 1.000mm và 1.435mm.

+ Bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt dọc vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

+ Đường sắt đô thị: Nghiên cứu đưa vào áp dụng đường sắt LRT, quy hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng 12 tuyến đường sắt đô thị dọc các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ và đường chính đô thị.

- Bến xe: Đến năm 2025 giữ nguyên 03 bến xe hiện tại; xây dựng mới 03 bến xe tại thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn và huyện Yên Phong; đến năm 2030 xây dựng mới 04 bến xe khách.

- Sân bay: quy hoạch 01 cảng hàng không tại huyện Gia Bình (245 ha)

- Cảng cạn: Quy hoạch 04 cảng cạn

- Hạ tầng giao thông ngầm: Bố trí ga tàu điện ngầm tại các khu vực trung tâm đô thị Bắc Ninh (TP Bắc Ninh, thị trấn Lim, TP Từ Sơn, phường Nam Sơn) và đô thị Hồ; đồng thời nghiên cứu kết hợp phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ; phát triển các hạ tầng hầm đường bộ, bãi đỗ xe ngầm.

- Trung tâm logistics: xây dựng 03 trung tâm mới tại TP Bắc Ninh, huyện Yên Phong, thị xã Quế Võ.

10. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện: 02 vùng

- Vùng Bắc Đuống: vùng động lực phát triển, đô thị tổng hợp, trọng điểm trong hoạt động sản xuất công nghiệp, công nghệ cao và chế biến chế tạo của tỉnh, phát triển ngành thương mại – dịch vụ, du lịch giải trí.

- Vùng Nam Đuống: vùng đô thị - công nghiệp – nông nghiệp, cửa ngõ và đô thị ven sông Đuống, ưu tiên phát triển cong nghiệp công nghệ cao hướng tới các ngành công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới với cơ sở hạ tầng xã hội phát triển.

11. Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện: 02 vùng.

- Vùng huyện Gia Bình: trung tâm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm và các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp với mức sống cao.

- Vùng huyện Lương Tài: phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng bền vững về công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, bảo đảm phát triển bền vững gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm.

Chi tiết vui lòng liên hệ SJK Land 085.989.3555 

Thông tin tham khảo: Dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden 

Các dự án ưu tiên thực hiện: 

Tags : BIỆT THỰ AVENUE GARDEN, BIỆT THỰ AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, cho thuê biệt thự avenu garden, cho thuê khu đô thị starlake, cho thuê shophouse avenue garden, cho thuê tòa văn phòng oriental square tây hồ tây, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, thông tin quy hoạch, thông tin quy hoạch hà nội
popup

Số lượng:

Tổng tiền: